September 25, 2022

Chanel มือสอง

หากให้แต่ละคนเอ่ยชื่อกระเป๋าแบรนด์เนมที่รู้จักมาคนละ 3 ชื่อ กระเป๋า Chanel จะเป็นหนึ่งชื่อที่ถูกกล่าวถึงแน่นอนเนื่องจากกระเป๋า Chanel นั้นเป็นกระเป๋าที่มีคนรู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเราจะกล่าวถึงต้นตอของกระเป๋าแบรนด์นี้แล้วละก็คงเล่าไม่หมดเป็นแน่ แต่กล่าวแบบคร่าว ๆ คือ Chanel เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสัญชาติฝรั่งเศสที่มีจุดเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า...