September 25, 2022

ราคาปลาสลิดแดดเดียว

  ราคาปลาสลิดแดดเดียวแพงไหม ในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ต้องการลิ้มรสชาติของปลาสลิดแดดเดียว คุณสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆ เลยผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ออนไลน์ มีให้คุณเลือกมากมายหลายแห่ง ปลาสลิดแดดเดียวแรกเริ่มเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารของชาวบ้านในสมัยก่อน โดยการนำปลาสลิดมาดองเกลือแล้วนำไปตากแดด สามารถเก็บรักษาปลาสลิดไว้ได้นานขึ้นและเมื่อนำมาทอดจะมีความกรอบหอมอร่อยและความเค็มกำลังดี ราคาปลาสลิดแดดเดียวในปัจจุบัน ขายกันอยู่ที่กิโลละประมาณ 150-300 บาท...